Klachtenregelement

Als therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT ben ik verplicht om op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van VNRT

https://www.vnrt.nl/over-vnrt/klachtenregeling/